...svet bez jazykových bariér

slovensky
deutsch
english

On-line kontaktný formulár

V prípade ak potrebujete dopredu poznať cenu za preklad vyplňte prosím nasledovné údaje a priložte súbor(y), ktorý(é) potrebujete preložiť, k cene sa Vám čo najskôr vyjadríme. Maximálna veľkosť súčasne odoslaných súborov by nemala prekročiť 7 MB.

Kalkulácia prekladu

Pri kalkulácii prekladu sa vychádza z podmienok dohodnutých pred samotnou realizáciou prekladu. Štandardne sa účtuje podľa počtu normostrán prekladu kde 1 normostrana je 1800 znakov s medzerami. Ale podľa charakteru a formátu zdrojového textu môžeme účtovať tiež:

  • podľa počtu normostrán prekladu kde 1 normostrana je 1500 znakov bez medzier
  • podľa počtu slov zdrojového textu
  • podľa počtu slov prekladu
  • podľa počtu hesiel
  • podľa počtu hodín práce na preklade
  • dopredu dohodnutú celkovú cenu za preklad

Kontakt

My status

Agentúra DUTIS
Nám. Š. Moysesa 2
974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 048 / 417 38 67
mobil: 0903 652 637
e-mail: preklady@dutis.sk

>> Ako nás nájdete?


© 2013 Agentúra DUTIS , Všetky práva vyhradené. Design © 2013 Print & Web Design