...svet bez jazykových bariér

slovensky
deutsch
english

Preklady

Korektúry prekladov

Korektúry prekladov uskutočnených inými prekladateľmi vykonávame za predpokladu, že nám klient dodá pôvodný zdrojový text a preklad, ktorý treba skontrolovať a korigovať.

Viacjazyčné projekty

V prípade potreby realizujeme pre našich klientov aj viacjazyčné projekty. Jedná sa napríklad o preklady toho istého textu do viacerých jazykov súčasne (napr. návody na obsluhu a pod.). Pri prekladoch tak môže byť zabezpečená rovnaká úprava prekladov.

Veľký objem prác v skrátených termínoch

V prípade požiadavky rozsiahlych prekladov resp. prekladov kde je na ich realizáciu vymedzený menší časový priestor môže na prekladoch súčasne pracovať skupina prekladateľov čím sa doba realizácie môže aj výrazne skrátiť.

Kontakt

My status

Agentúra DUTIS
Nám. Š. Moysesa 2
974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 048 / 417 38 67
mobil: 0903 652 637
e-mail: preklady@dutis.sk

>> Ako nás nájdete?


© 2013 Agentúra DUTIS , Všetky práva vyhradené. Design © 2013 Print & Web Design