...svet bez jazykových bariér

slovensky
deutsch
english

Objednávka služieb

Vo Vašej objednávke uveďte prosím nasledovné údaje:

  • presný názov firmy objednávateľa
  • meno objednávajúcej osoby a kontaktné údaje (telefón, e-mail)
  • fakturačná adresa
  • poštová adresa (kam sa má faktúra doručiť)
  • IČO, DIČ objednávateľa
  • IČ DPH objednávateľa (ak je firma platiteľom DPH)
  • predmet objednávky
  • požadovaný termín (tlmočenia, vyhotovenia prekladu)
  • dátum objednávky

Kontakt

My status

Agentúra DUTIS
Nám. Š. Moysesa 2
974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 048 / 417 38 67
mobil: 0903 652 637
e-mail: preklady@dutis.sk

>> Ako nás nájdete?


© 2013 Agentúra DUTIS , Všetky práva vyhradené. Design © 2013 Print & Web Design