...svet bez jazykových bariér

slovensky
deutsch
english

Prekladateľské služby

Tematické okruhy

 • Architektúra
 • Automobilový priemysel
 • Bankovníctvo
 • Biológia
 • Botanika
 • Cestovný ruch
 • Dane
 • Doprava
 • Ekológia
 • Ekonomika
 • Energetika
 • Elektrotechnika
 • Farmácia
 • Film
 • Filozofia
 • Financie
 • Fyzika
 • Gastronómia
 • Genetika
 • Geofyzika
 • Geografia
 • Geológia
 • História
 • Hudba
 • Hydrogeológia
 • Chemický priemysel
 • Imunológia
 • Informačné technológie
 • Jadrový priemysel
 • Kozmetika
 • Letecký priemysel
 • Literatúra
 • Manažment
 • Marketing
 • Matematika
 • Medicína
 • Obchod
 • Pedagogika
 • Poisťovníctvo
 • Politika
 • Poľnohospodárstvo
 • Právo
 • Prírodné vedy
 • Psychológia
 • Reality
 • Sociológia
 • Spracovanie dreva
 • Stavebníctvo
 • Strojárstvo
 • Šport
 • Telekomunikácie
 • Textilný priemysel
 • Účtovníctvo
 • Veterinárna medicína
 • Vojenská technika
 • Žurnalistika

Kontakt

My status

Agentúra DUTIS
Nám. Š. Moysesa 2
974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 048 / 417 38 67
mobil: 0903 652 637
e-mail: preklady@dutis.sk

>> Ako nás nájdete?


© 2013 Agentúra DUTIS , Všetky práva vyhradené. Design © 2013 Print & Web Design