...svet bez jazykových bariér

slovensky
deutsch
english

Tlmočenie

Pred tlmočením s dostatočnou časovou rezervou dodá klient písomné podkladové materiály týkajúce sa tlmočenia. Jedná sa napríklad o program podujatia s časovým rozvrhom, prednášky, prezentácie, manuály, brožúry a iné písomné podklady. Časová rezerva musí byť taká aby postačovala na prípravu tlmočníka (podklady treba dodať minimálne týždeň pred akciou). 

Simultánne tlmočenie

Tlmočník tlmočí súbežne s prejavom rečníka, pričom využíva tlmočnícku techniku. Spravidla tlmočia dvaja tlmočníci, ktorí sa približne po polhodine striedajú. Simultánne sa tlmočí napr. na kongresoch, konferenciách, seminároch, tlačovkách, prezentáciách firiem a pod.

Konzekutívne tlmočenie

Tlmočník tlmočí krátke úseky prejavu rečníka (vety alebo skupiny viet. Tlmočnícka technika sa môže ale nemusí používať. Konzekutívne sa tlmočí napr. na obchodných a technických jednaniach, na pracovných cestách pri sprevádzaní podnikateľov a manažérov a tiež na súkromných cestách jednotlivcov a pod.

Úradné tlmočenie

Potrebné je spravidla pri tlmočení oficiálnych podujatí na úradoch. Jedná sa napríklad o tlmočenie na svadbách, pri skúškach v autoškole, tlmočenie pre súdy, prokuratúru, políciu, väzenskú službu alebo pre iné hlavne štátne inštitúcie. Tlmočník musí mať poverenie Ministerstva spravodlivosti SR.

Kontakt

My status

Agentúra DUTIS
Nám. Š. Moysesa 2
974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 048 / 417 38 67
mobil: 0903 652 637
e-mail: preklady@dutis.sk

>> Ako nás nájdete?


© 2013 Agentúra DUTIS , Všetky práva vyhradené. Design © 2013 Print & Web Design