...svet bez jazykových bariér

slovensky
deutsch
english

Tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie

Tlmočník tlmočí krátke úseky prejavu rečníka (vety alebo skupiny viet). Tlmočnícka technika sa môže ale nemusí používať. Konzekutívne sa tlmočí napr. na obchodných a technických jednaniach, na pracovných cestách pri sprevádzaní podnikateľov a manažérov a tiež na súkromných cestách jednotlivcov a pod.

Kontakt

My status

Agentúra DUTIS
Nám. Š. Moysesa 2
974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 048 / 417 38 67
mobil: 0903 652 637
e-mail: preklady@dutis.sk

>> Ako nás nájdete?


© 2013 Agentúra DUTIS , Všetky práva vyhradené. Design © 2013 Print & Web Design