...svet bez jazykových bariér

slovensky
deutsch
english

Tlmočenie

Úradné tlmočenie

Potrebné je spravidla pri tlmočení oficiálnych podujatí na úradoch. Jedná sa napríklad o tlmočenie na svadbách, pri skúškach v autoškole, tlmočenie pre súdy, prokuratúru, políciu, väzenskú službu alebo pre iné hlavne štátne inštitúcie. Tlmočník musí mať poverenie Ministerstva spravodlivosti SR.

Kontakt

My status

Agentúra DUTIS
Nám. Š. Moysesa 2
974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 048 / 417 38 67
mobil: 0903 652 637
e-mail: preklady@dutis.sk

>> Ako nás nájdete?


© 2013 Agentúra DUTIS , Všetky práva vyhradené. Design © 2013 Print & Web Design