...svet bez jazykových bariér

slovensky
deutsch
english

Preklady

Úradné preklady

Úradné preklady (overené preklady) sú preklady vyhotovené súdnymi (úradnými) prekladateľmi s poverením Ministerstva spravodlivosti SR.

Pri úradných prekladoch sa jedná napríklad o preklady nasledovných (ale aj iných) dokumentov:

 • Certifikáty
 • Čestné prehlásenia
 • Diplomy
 • Faktúry
 • Osvedčenia
 • Potvrdenia
 • Prehlásenia
 • Rodné listy
 • Rozhodnutia súdov a iných inštitúcií
 • Sobášne listy
 • Splnomocnenia
 • Stanovy
 • Úmrtné listy
 • Výpisy z obchodného registra
 • Výpisy z registra trestov
 • Výpisy zo živnostenského registra
 • Vysvedčenia
 • Zápisnice
 • Zmluvy
 • Žiadosti

Kontakt

My status

Agentúra DUTIS
Nám. Š. Moysesa 2
974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 048 / 417 38 67
mobil: 0903 652 637
e-mail: preklady@dutis.sk

>> Ako nás nájdete?


© 2013 Agentúra DUTIS , Všetky práva vyhradené. Design © 2013 Print & Web Design